หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม บุคลากร ผลงาน ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะเทคโนโลยีดิจิทัล
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา กับบทบทบาทของนิสิต   ความรู้เกี่ยวกับประกันคุณภาพการศึกษา กับบทบทบาทของนิสิต

...
     
 
ข่าววันที่: 11 พ.ค. 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.